Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sinna Näppä, Lylykyläntie 4, 89200 Puolanka

Y: 2628890-3

www.sinnakarvonen.com

2. Yhteyshenkilö

Sinna Näppä, valokuvaaja

040 665 0565

sinnanappa@gmail.com

Sosontie 127, 91500 Muhos

3. Rekisterin nimi

Rekisterillä tarkoitetaan valokuvaus- ja markkinointipalvelujen asiakas- ja markkinointirekisteriä ja verkkosivuston käyttäjätietoja.

4. Henkilötietojen käsittely

Rekisterissä olevia yhteystietoja käytetään yhteydenpitoa ja laskutusta sekä yrityksen hallinnointia ja kirjanpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan tai asiakasyrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä tiedot tilatuista palveluista ja mahdollisista muutoksista. 

Lisäksi verkkosivusto tallentaa automaattisesti tietoja laitteestasi ja selaimestasi, muun muassa sijaintimaan tai -kaupungin, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Verkkosivustolta kerätään palveluiden käytöstä tietoa evästeillä. Lisätietoja siitä, miten Wix käsittelee verkkosivulla vierailevan tietoja. Lisätietoja siitä, mitä evästeitä Wix käyttä.

Lisätietoja siitä, miten Adobe Sign käyttää tietoja. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivun lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, suunnittelutapaamisista sekä muista mahdollisista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja voidaan julkaista siltä siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille osapuolille ellei kyseessä ole sivuston ylläpitämiseen ja liiketoiminnan hallintaan kuuluvat luotetut kolmannet osapuolet. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tiedot suojataan asianmukaisesti rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Pyynnöt tietojen muuttamisesta tai poistamisesta tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, ja rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää esittämään henkilöllisyystodistus. Koska osa tiedoista on kirjanpitoaineistoa ja aineistot on säilytettävä 10 vuotta, kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.